SAĞLIK BİLİŞİM AĞI İL YETKİLİSİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Dokümanını okudum ve kabul ediyorum.